Picture

Pantheru Kawa in Sinhala (පන්තෙරු කවි)

සිත් ලෙස ලොව සැදී චක්‍ර වලල්ලා
චක්‍ර වලල්ලා............
නෙත් තුන සුරිඳුගේ රුවරු සියල්ලා
රුවරු සියල්ලා..........
පත්තිනි දෙවිඳුගේ සළඹ වලල්ලා
සළඹ වලල්ලා...........
සුරත දරමි පන්තේරු වලල්ලා
 තේරු වලල්ලා ..........

සැපත පැමිණි මුළු ලොවට සියල්ලා
ලොවට සියල්ලා ..........
අපට නොයන කවි පද මේ සියල්ලා
 පද මේ සියල්ලා...........
විපත නොවන තොස දුරුව දියල්ලා
දුරුව දියල්ලා ..........
උපත කියමි පන්තේරු වලල්ලා
තේරු වලල්ලා ..........

Leave a Reply.


UA-37306614-1